Statystyka i wizualizacja danych

Poniższa strona zawiera zakres materiału realizowany w trakcie ćwiczeń z przedmiotu Statystyka i wizualizacja danych prowadzonego na kierunku Geoinformacja (profil inżynierski). 

Wprowadzenie do zajęć (zakres zajęc, forma zaliczenia)

Zakres tematyczny ćwiczeń

 1. Wprowadzenie do R. 
 2. Statystyki opisowe. 
 3. Przetwarzanie danych. 
 4. Wizualizacja danych statystycznych. [PROJEKT 1]
 5. Wizualizacja danych statystycznych - 2.
 6. Rozkłady danych
 7. Weryfikacja hipotez statystycznych.
 8. Testowanie różnic w średniej - testy parametryczne i nieparametryczne. 
 9. Testy parametryczne i nieparametryczne dla wielu grup
 10. Testowanie istotności proporcji  [dane
 11. Analiza korelacji
 12. Analiza regresji [Dodatkowe informacje] [Dane]

Dane do ćwiczeń. [Pobierz dane]

Projekty

Projekt 1 [Wizualizacja statystyczna danych]

Termin oddania zadania - do 21.11.2023 (godzina 20.00) .

W zespole MS Teams w katalogu PROJEKT_1 należy utworzyć folder imie_nazwisko. W folderze należy umieścić: plik z wykresem (Nazwisko_wykres.pdf), kod wykonujący wykres oraz dane.

W trakcie ćwiczeń w dniu 24.11.2023 każdy wykres będzie omówiony przez twórcę oraz poddany dyskusji. 

Projekt 2

Termin oddania zadania - do 21.12.2023. Proszę utworzyć w zespole MS Teams w katalogu PROJEKT_2 folder z nazwiskami autorów raportu. W tym folderze należy umieścić plik z danymi, plik html oraz plik RMD. Każdy z plików prosze także podpisać nazwiskami autorów.

1. Raport statystyczny

2. Przykładowy raport.

3. Projekt [DANE]